1e Voorbereidingsdag najaarsreis voor directeuren P.O., teamleiders V.O., specialisten jonge kind en kinderen met speciale behoeften.

De reis vindt plaats van 11-22 oktober 2023.