Voorjaarsreis voor leraren P.O., docenten V.O., specialisten jonge kind en specialisten kinderen met speciale behoeften (Helaas afgelast vanwege huidige covid-situatie).

Met deze reis pakken we de draad na anderhalf jaar weer op. We hopen met een flink aantal enthousiaste leraren p.o., docenten v.o., specialisten jonge kind en specialisten kinderen met speciale behoeften de ontwikkelingen in Kwale te helpen voortzetten. De vaccinatiegraad in Kenia is laag en het leven herneemt zijn normale gang, Wel is een vacccinatiebewijs voorwaarde om aan deze reis deel te nemen.