Voorbereidingsdag 1 najaarsreis 2017

Deze dag komen de schoolleiders PO en VO bijeen die deelnemen aan de najaarsreis van 2017. Kennismaken met elkaar en inhoudelijke voorbereiding op het programma staan centraal deze dag.