Networking meetings

In 2008 breidde het project van T4T zich uit naar alle ruim 300 scholen in Kwale County, een gebied dat qua oppervlakte bijna net zo groot is als Nederland. Het gebied is verdeeld in 3 districten en 14 zones met elk gemiddeld 22 scholen. Tijdens het jaarlijkse contact met de regionale overheid kreeg T4T in 2010 het verzoek om ook de onderwijsinspecteurs (elke zone heeft een eigen onderwijsinspecteur) bij het project te betrekken. Zo ontwikkelde zich een netwerk van onderwijsinspecteurs en twee vaste T4T trainers dat 2 keer per jaar bij elkaar kwam. In het begin afwachtend (7 van de 14 inspecteurs), maar naarmate de relatie sterker werd en de opbrengst concreter, bezochten steeds meer inspecteurs het netwerk. In de laatste workshop in maart 2014 hebben de 14 inspecteurs een door hen zelf ontwikkelde kwaliteitsmonitor vastgesteld en een coachende methode geadopteerd en gepraktiseerd voor ondersteunen van schooldirecteuren bij het verbeteren van de kwaliteit. Het netwerk heeft inmiddels uit hun midden een voorzitter gekozen, het organiseert zelf gedurende het jaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. T4T is een vaste gast in deze vergadering tijdens het bezoek.
Vanaf 2007 bestaan er contacten tussen T4T en de lerarenopleiding in Mombasa (Shanzu). Shanzu heeft te kennen gegeven ook te willen participeren in een van de workshops van T4T. Daarnaast zocht T4T contact met Shanzu om hen te vragen enkele onderdelen van de schoolleidersopleiding voor zijn rekening te nemen. Deze samenwerking is in 2012 geëindigd vanwege onoverbrugbare meningsverschillen. In 2012 kwam T4T in contact met een nieuwe opleiding voor kleuterleidsters (DICECE) die midden in Kwale County ligt. Deze opleiding timmert behoorlijk aan de weg en heeft de wind mee, omdat de regionale overheid fors wil investeren in de kwaliteit van het kleuteronderwijs. T4T heeft een aantal workshops georganiseerd met DICECE om hen te betrekken bij de schoolleidersopleiding en ook om met hen afspraken te maken over het organiseren van workshops voor kleuterleidsters.