TO MEET, TO CONNECT, TO LEARN

Meer dan ooit hebben we elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Onbaatzuchtig willen we onze passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis te ontwikkelen. We werken hieraan door kennis, ervaring en inzichten van allen, die zich met ons verbonden voelen, te delen.

Wat wij doen

Teachers4Teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Wij brengen onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Wij werken samen met ongeveer 450 scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa.
In Kenia werken wij nauw samen met de regionale Keniaanse overheid die ons programma heeft opgenomen in haar onderwijsprogramma. In Nederland ondersteunt een aantal schoolbesturen ons werk in Kenia financieel en door personele inzet.

Twee keer per jaar organiseren wij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s.

michiel

Persoonlijke groei

Het is vaak bij toeval dat we iets meemaken, waarvan we achteraf zeggen dat het ons veel heeft geleerd. Teachers4Teachers organiseert dit toeval door je mee te nemen naar een andere wereld. Je stapt uit de box, je leert weer improviseren, je werkt samen met collega’s van andere scholen, je oefent in intensieve interactie. Je verrijkt je ervaring op een buitengewoon indringende wijze. Je zult het nooit meer vergeten.

Grenzeloos leren

We zien dat onze leerlingen opgroeien in een wereld zonder grenzen. Door Internet zijn ze verbonden met de hele wereld. Velen zullen te maken krijgen met buitenlandse collega’s en studeren en werken in een ander land. Deelname aan ons programma helpt je beter begrip op te bouwen voor het leven in ‘the global village’.  Je leerlingen, maar ook hun ouders en je collega’s zullen je inzichten en ervaringen zeer waarderen.

Blijvende effecten voor ‘thuis’

Deelname aan ons programma blijkt vrijwel altijd een diepgaande, verrijkende ervaring over leren in een andere cultuur en de waarde van samenwerken, die volop nieuwe inspiratie geeft. Het geeft weer zicht op waar het eigenlijk om gaat.