Workshops

Vanuit het motto ‘Let children learn’ is T4T in 2003 op kleine schaal begonnen met de uitwisseling tussen Nederlandse en Keniaanse leraren. Samen zochten zij naar mogelijkheden om het onderwijs aan de zeer grote groepen met een minimum aan materiaal te verbeteren. Deze workshops konden door toename van het aantal deelnemende leraren in de volgende jaren flink worden uitgebreid. Vanuit inventarisaties van de knelpunten ontdekte men, dat Rekenen en Engels een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de prestaties. Werd in de eerste jaren rekenen in de onderbouw het thema van de workshops, sinds 2013 is dat actief leren. Aanvankelijk vonden de workshops door we week plaats. Dat betekende echter, dat twee leerkrachten per school op deze dagen geen les konden geven. Bij het aantreden van de nieuwe regering werd dit niet langer toegestaan, waar T4T overigens volledig achter staat. De workshops worden nu in het weekend gegeven en de leerkrachten gaan gedurende de week klassenconsultaties doen op de scholen , waarbij de Keniaanse leraren eigenaar blijven van hun eigen leerproces. Hiertoe worden zij op twee voorbereidingsdagen in Nederland getraind. We verwachten veel effect van deze werkwijze en zien dat ook al terug op de werkvloer. Vanaf 2018 buigen wij ons ook over het nieuwe Keniaanse curriculum. Sinds 2017 is het lerarenprogramma gevalideerd voor 97 RU door het voormalige Lerarenregister.

 

Omdat de directeur de spil van veranderingen op een school is, startte T4T in 2004 ook workshops voor directeuren. Samen met hun Nederlandse collega’s maakten ze schoolverbeterplannen, afgestemd op de mogelijkheden ter plaatse. Veel directeuren hebben, onder meer met behulp van deze plannen, hun opbrengsten aanzienlijk verbeterd. Voor een deel van hen bleken de voornemens gedurende de periode, dat T4T niet in Kenia was, te vervagen. Aangezien de toenmalige zone officers niet of nauwelijks op de hoogte waren van de werkwijze van T4T, konden zij evenmin een stimulerende rol spelen. In 2012 was analyse van de opbrengsten het thema en vanaf 2013 heeft T4T ervoor gekozen om de handvatten in de workshops voor directeuren nog meer te richten op onderwijskundig leiderschap, nl. het primaire proces. In de workshops zijn klassenobservaties en motiverende, effectieve feedback door de Keniaanse directeuren de thema’s. Sinds 2017 wordt dit gekoppeld aan het Keniaanse TPAD-systeem (Teachers Performance Appraisal and Development) en de implementatie van het nieuwe curriculum. De Nederlandse directeuren worden op twee voorbereidingsdagen getraind in het houden deze observaties en het geven van motiverende feedback.
Sinds 2011 bezoekt T4T ook scholen voor voortgezet onderwijs in Kenia. Nederlandse docenten organiseren tijdens de weekenddagen een tweedaagse teacher training. Keniaanse docenten zijn erg gemotiveerd om in het weekend een training bij te wonen. Ze hoeven hierdoor geen lessen te missen en bovendien kunnen zij de opbrengst van de training de maandag direct in de praktijk brengen. Tijdens deze training ontmoeten twee Nederlandse docenten een team van een van de scholen. Er wordt veel tijd genomen voor de ontmoeting en kennismaking, voor zij samen de diepte in zullen gaan. De training wordt tijdens de voorbereidingsdagen voorafgaand aan de reis voorbereid. Het thema ‘differentiëren’ staat centraal. Door inventarisatie onder de Keniaanse schooldirecteuren zijn we ook bekend met de gerichte leervragen vanuit het schoolteam en zodoende kan hier ook op in worden gegaan tijdens de trainingen. Later in de week bezoeken de Nederlandse docenten hun collega’s in de lespraktijk. Tijdens de training zijn voornemens uitgesproken om in de lessen uit te proberen. De Nederlandse docenten zullen samen met de Kenianen terugkijken op de training: wat kun je gebruiken in je les en hoe ga je dat aanpakken. Er wordt tijd genomen voor lesobservatie maar met name reflectie en het geven van gerichte feedback. Van Nederlandse docenten wordt gevraagd een beroep te doen op hun creativiteit, oplossend vermogen en improvisatietalent. Door met elkaar in gesprek te gaan en op speelse, interactieve wijze ervaringen met elkaar uit te wisselen, kunnen mooie resultaten geboekt worden. Het docentenprogramma is gevalideerd door het voormalige Lerarenregister.

 

In 2012 gingen twee Nederlandse leraren speciaal onderwijs voor het eerst mee voor een pilot Special Needs in Kenia. In 2015 is de samenwerking om het speciaal onderwijs te verbeteren geïntensiveerd. Vanaf 2017 investeren we op het niveau van de leraren en van de directeuren actief in dit project, door het uitwisselen van aanpakken tijdens workshops  en door te coachen op de werkvloer. Het hoofdthema van deze workshops is ‘From disabillity to possibility’.
Sinds 2017 organiseren we een programma op schoolleidersniveau in het voortgezet onderwijs van Kwale. Na een verkenning zijn we in september 2017 begonnen met een programma waar teamleiders uit Nederland bij betrokken zijn. T4T heeft inmiddels, na de start met het VO docentenprogramma in 2012, een netwerk van ca. 20 scholen in Kwale. Tijdens onze najaarsreizen worden workshops gegeven aan de “Heads of department in charge of academics”, van iedere VO school is dat één persoon. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling in de school en houden zich dagelijks bezig met het leidinggeven aan en coachen van de groep docenten van hun school. Waar wij onze focus eerst op de schoolleider hadden gericht, bleek na onderzoek in het veld dat we de mensen met deze rol eigenlijk moeten hebben. De “HOD” heeft in 2016 de taak gekregen om TPADl in te voeren en het docententeam met dit instrument te coachen. Daar liggen nog veel ontwikkelvragen. In september 2017 zijn voor het eerst drie Nederlandse teamleiders aan de slag gegaan met deze doelgroep. Na een workshop over leiderschap en het toepassen van de appraisal voor diverse HOD’s zijn zij  middels coaching en feedbackmet drie scholen intensief gaan samenwerken. 
Tot voor kort waren er ongeveer 600 mannen en vrouwen die als vrijwilliger zonder opleiding werkten met jonge kinderen, the Early Child Development (ECD). Wanneer deze vrijwilligers aan de opleiding voor kleuterleerkracht begonnen, was het verschil al snel zichtbaar op de werkvloer. Het duurde echter nog een tijdje voordat alle vrijwilligers een opleiding hadden gevolgd. Dit was de reden waarom County Kwale en Teachers4teachers de handen ineen geslagen hebben. Er werden workshops gegeven voor kleuterleidsters en de grote groep vrijwilligers zonder opleiding. Inmiddels is het belang van goed kleuteronderwijs ook nationaal doorgedrongen en in het nieuwe Competence Based Curriculum (CBC) opgenomen bij Pri-primary education. De meeste kleuterleerkrachten worden nu opgeleid tot een certificaat of een diploma. Bij een diploma wordt tevens een baangarantie afgegeven. Nederlandse specialisten “in het jonge kind” geven samen met ECD officers workshops. De kleuterleerkrachten volgen met veel enthousiasme de workshops, vooral omdat daarin het ontwerpen en toepassen van materialen de hoofdmoot vormt. Na 2 dagen workshops worden de pri-primary schools (kleuterscholen) bezocht voor coaching on the job.