Deelname met ondersteuning 

Schoolbesturen stellen leraren en directeuren in de gelegenheid om (grotendeels) op hun kosten deel te nemen aan ons programma. Kosten voor deelname bedragen €3100. Alle deelnemers dragen daarnaast financieel hun steentje bij aan de voortgang van onze projecten door een sponsorbijdrage te leveren van tenminste € 500. Als je belangstelling hebt, kun je je ook individueel opgeven, natuurlijk nadat je overlegd hebt met je werkgever.
De programma’s voor leraren primair onderwijs en docenten voortgezet onderwijs werd gewaardeerd met 97 RU door het voormalige Lerarenregister. 

* De projecten van Teachers4teachers zijn vooral gericht op deskundigheidsbevordering, zowel van Keniaanse als van Nederlandse deelnemers. Voor jouw deskundigheidsbevordering krijgt je school(bestuur) minimaal € 500 per schooljaar (leraren) of € 3000 (directeuren). Wellicht mag je die voor dit project gebruiken.
* Volgens de cao’s Primair en Voortgezet Onderwijs heeft iedere werknemer recht op 2 uur per werkweek (deeltijd naar rato) voor de eigen professionele ontwikkeling.
* Wie op eigen kosten deelneemt kan deze waarschijnlijk bij de belastingen aftrekken bij giften (zie document sponsorbijdrage). Teachers4teachers heeft een ANBI-status.

 Sponsorbijdrage: doe een beroep op je netwerk en omgeving en ontdek hoeveel mensen bereid zijn jou te steunen bij dit project! De ervaring leert dat heel veel deelnemers de sponsorbijdrage met enige inzet, makkelijk bij elkaar krijgen. Tijdens het voorbereidingstraject en bij de evaluatiebijeenkomst na de reis, geven we je tips en delen we good practices op dit vlak.

Voor meer informatie over de sponsorbijdrage die wij vragen van deelnemers, verwijzen we naar het volgende document

Document-sponsorbijdrage

Wat kan het je brengen?

Benieuwd wat deelname aan de reis kan betekenen voor u als deelnemer of voor de deelnemers van uw schoolbestuur? Bekijk dan hier onze flyer waarin de opbrengst wordt weergegeve

folder T4T

Informatie/aanmelden

secretariaat@teachers4teachers.nl
Tel.: 0657787079

Teachers4Teachers werkt samen met de volgende partners: