Deelname met ondersteuning 

Schoolbesturen stellen leraren en directeuren in de gelegenheid om (grotendeels) op hun kosten deel te nemen aan ons programma. Kosten voor deelname bedragen €3100. Deze worden als volgt besteed: reis deelnemers (37%), verblijf deelnemers (31%), reiskosten deelnemers in Kenia (13%), bijdrage aan organisatie in Kenia (19%).
In het kader van duurzame onderwijsontwikkeling (zie onze missie) willen we de organisatie en uitvoering van onze projecten onder de noemer ‘Shift the power’ zoveel mogelijk in Keniaanse handen leggen. Dat lukt in toenemende mate.
Zo is de schoolleidersopleiding al geheel in Keniaanse handen en wordt de coaching van directeuren door Keniaanse coaches uitgevoerd. Ook bij het geven van workshops worden steeds meer Keniaanse workshopleiders ingezet. Al deze professionals doen dat vrijwillig. Zij stellen tijd en moeite beschikbaar. Door vergoeding van reis- en lunchkosten stellen we hen in staat dit te doen, ook als we er zelf niet zijn. Dat kan niet uit ons reguliere budget.  
Alle deelnemers vragen we daarom financieel hun steentje bij te dragen aan de voortgang van onze projecten door een sponsorbijdrage te leveren van tenminste € 500, door 4 jaar tientjeslid te worden of door het organiseren van een actie. Deze bijdrage vragen we alleen aan wie voor de eerste keer deelneemt. 
Als je belangstelling hebt, kun je je ook individueel opgeven, natuurlijk nadat je overlegd hebt met je werkgever.

 
* De projecten van Teachers4teachers zijn vooral gericht op deskundigheidsbevordering, zowel van Keniaanse als van Nederlandse deelnemers. Voor jouw deskundigheidsbevordering krijgt je school(bestuur) minimaal € 500 per schooljaar (leraren) of € 3000 (directeuren). Wellicht mag je die voor dit project gebruiken (het programma voor leraren primair onderwijs en docenten voortgezet onderwijs werd gewaardeerd met 97 RU door het voormalige Lerarenregister).
* Schoolleiders kunnen het T4T-project waarschijnlijk gebruiken voor hun herregistratie in het schoolleidersregister. Meer informatie: Mogelijkheden voor herregistratie schoolleidersregister
* Volgens de cao’s Primair en Voortgezet Onderwijs heeft iedere werknemer recht op 2 uur per werkweek (deeltijd naar rato) voor de eigen professionele ontwikkeling.
* Wie op eigen kosten deelneemt kan deze waarschijnlijk bij de belastingen aftrekken bij giften (zie document sponsorbijdrage). Teachers4teachers heeft een ANBI-status.

 Sponsorbijdrage: doe een beroep op je netwerk en omgeving en ontdek hoeveel mensen bereid zijn jou te steunen bij dit project! De ervaring leert dat heel veel deelnemers de sponsorbijdrage met enige inzet, makkelijk bij elkaar krijgen. Tijdens het voorbereidingstraject en bij de evaluatiebijeenkomst na de reis, geven we je tips en delen we good practices op dit vlak.

Voor meer informatie over de sponsorbijdrage die wij vragen van deelnemers, verwijzen we naar het volgende document

Document sponsorbijdrage

Wat kan het je brengen?

Benieuwd wat deelname aan de reis kan betekenen voor u als deelnemer of voor de deelnemers van uw schoolbestuur? Bekijk dan hier onze flyer waarin de opbrengst wordt weergegeven

folder T4T

Informatie/aanmelden

secretariaat@teachers4teachers.nl
Tel.: 0657787079

Teachers4Teachers werkt samen met de volgende partners: