Wij zijn een enthousiaste groep onderwijsmensen die onder de vlag van Teachers4Teachers een vrijwillige bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Kenia en Nederland. We doen dat door mensen uit die twee landen samen te brengen en hen uit te dagen te werken aan de ontwikkeling van hun professionaliteit: vakbekwaamheid, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. We werken samen aan de verbetering van het schoolmanagement en de leerprestaties van de kinderen op onze scholen. T4T is een stichting met 7 Nederlandse, 4 Keniaanse bestuursleden en een Keniaanse directeur, die onze activiteiten in Kenia voorbereidt, organiseert en begeleidt.

De kracht van T4T is dat zij ieder jaar weer in Kenia terugkomt. Het is niet eenmalig. We kijken elke keer terug naar de plannen en de voornemens van het vorig jaar, waarbij de Keniaanse en Nederlandse onderwijsmensen elkaar bevragen op vorderingen en uitdagingen.

T4T werkt vanuit gelijkwaardigheid, wederzijds respect en betrokkenheid. Dat begint met tijd en aandacht voor de ontmoeting met de ander, waarbij eerst geluisterd wordt om vervolgens met de beschikbare informatie aan het werk te gaan.

Uitwisselen van ideeën, leren van elkaar, elkaar inspireren, samen zoeken naar oplossingen, het wakker maken van kennis en motivatie en dat allemaal met hetzelfde doel:

de ontwikkeling en vorming van kinderen,

ofwel

EDUCATION IS FUTURE

 

 

 

 

Een animatiefilm die krachtig weergeeft wie we zijn en wat we in de eerste 10 jaar hebben neergezet:

Animatiefilm Teachers4teachers

Francis Nzai, directeur van Teachers4teachers in Kenia

Mia Mollee, oprichter en ambassadeur van Teachers4teachers