Als u T4T een eenmalige bijdrage wil doneren, verzoeken wij u die  over te maken op:

NL41 INGB 0662 7947 53 t.n.v. Teachers for teachers.

Wij zullen u erg dankbaar zijn.