Wat doen wij?

Sinds 2003 worden er 10 projecten uitgevoerd in een samenwerking tussen Keniaanse en Nederlandse onderwijsmensen. Twee keer per jaar organiseren wij hiervoor een reis van 12 dagen naar Kenia.

T4T investeert in onderwijsmensen op alle niveaus: leraren jonge kind, leraren special needs, leraren primair en voortgezet onderwijs, schooldirecteuren, teamleiders, onderwijsinspecteurs en overheid. Dat doen we met name door het organiseren van workshops waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Hieronder een overzicht van de projecten.

De 10 projecten, die sinds 2003 in uitvoering genomen samen met Keniaanse professionals:

Vanaf 2003: Workshops leraren basisonderwijs
Vanaf 2004: Workshops directeuren
Vanaf 2007: Schoolleidersopleiding
Vanaf 2008: Workshops jonge kind
Vanaf 2009: Opleiding tot coach
Vanaf 2010: Workshops Curriculum Support Officers (onderwijsinspecteurs)
Vanaf 2011: Workshops docenten voortgezet onderwijs
Vanaf 2012: Workshops speciaal onderwijs
Vanaf 2016: Workshops teamleiders voortgezet onderwijs
Vanaf 2017: Workshops Ward Officers ECD (wijkinspecteurs jonge kind)

In 2013 is onze samenwerking door de overheid van Kwale County bevestigd. Hierbij verklaarde de gouverneur, dat T4T een van de belangrijkste partners is voor het verbeteren van het onderwijs in Kwale County. Sinds 2022 werken we bij de schoolleidersopleiding ook samen met het Teachers Training College Kwale in Kinango.

Hoe ziet onze Keniaanse reis er globaal uit?

Ruim voor iedere reis organiseren wij een informatiebijeenkomst op een zaterdag van 10 – 12 uur. Zie daarvoor onze agenda op de homepage.

Eerste voorbereidingsdag
op een zaterdag van 10-16 uur: Kennismaking, alles over de reis en het verblijf, iets over het Keniaanse onderwijs en de bedoeling en opbouw van de workshops, die door tweetallen worden gegeven aan Keniaanse collega’s. De inhoud verschilt per project, maar is vooral toegesneden op de onderwijskundige uitdagingen van onze Keniaanse collega’s.
Tweede voorbereidingsdag op een zaterdag van 10-16 uur: Uitwisseling werkvormen en energizers, ingrediënten voor de workshops, kennismaken en afspraken maken in de duo’s.
Donderdag: aankomst, acclimatiseren, kennismaken met onze Keniaanse directeur, zijn assistent en de logistiek coördinator.
Vrijdag: bezoek aan een school om een eerste indruk van de Keniaanse onderwijspraktijk te krijgen, kennismaken met de Keniaanse facillitators en met hen de workshop voorbereiden.
Zaterdag: Eerste workshopdag in het kader van ’to meet and to connect’, d.m.v. activerende werkvormen inventariseren van onderwijskundige uitdagingen.
Zondag: Tweede workshopdag: Uitdiepen en prioriteren van de onderwijskundige uitdagingen, uitwisseling organiseren en misschien ideeën toevoegen, schoolbezoeken voorbereiden, concrete lessen/activiteiten en actieve teamvergadering over de workshops laten voorbereiden.
Maandag: vrije dag
Dinsdag, woensdag en donderdag: schoolbezoeken, klassenobservaties, coachende feedback geven, projectspecifieke activeiten.
Vrijdag: vrije dag met mogelijkheid tot deelnemen aan en eendaagse safari in Tsavo East.
Zaterdag: Final celebration, een feestelijke ontmoeting met en afscheid van de deelnemers.
Zondagochtend: Vertrek.
N.B.: Onder invloed van nationale, regionale of lokale redenen kan de dagindeling veranderen.

Zie voor de inhoud van de afzonderlijke projecten hiernaast.

Het T4T-lied

 

Education is future