Spectaculaire onderwijsvernieuwing aangekondigd in Kenia

Naast alle strubbelingen over salaris en diploma’s, staat het Keniaanse onderwijs ook inhoudelijk het nodige te wachten. Zowel het curriculum en de examens als het jaarlagensysteem gaan, als het aan de KICD ( Kenya Institute of Curriculum Development) ligt, op de helling:

Het zogenaamde 8-4-4-systeem (8 jaar primary, 4 jaar secondary en 4 jaar university), dat al uit 1985 stamt, zal mogelijk worden gewijzigd in een 6-3-3-3-systeem (6 jaar primary, 3 jaar junior secondary, 3 jaar senior secondary en 3 jaar university). Standard 7 en 8, die op dit moment vergelijkbaar zijn met onze onderbouw v.o., zullen dan dus ook in Kenia naar het voortgezet onderwijs verhuizen, waardoor daar een driejarige onderbouw ontstaat. Op het terrein van de kleuters (Early Child Development) zijn geen voorstellen vermeld. Het grote belang van deze leeftijdsfase wordt landelijk helaas waarschijnlijk nog onvoldoende erkend. Zoals bekend zet T4T zich juist voor deze doelgroep actief en met veel succes in.

T4T_2010_--027

Samenwerken, een life skill

Buiten deze organisatorische voorstellen, die maandag a.s. op de grote stakeholders bijeenkomst ter sprake zullen komen, zijn er ook voor het curriculum ingrijpende voorstellen. Leerlingen in het basisonderwijs zouden een minder overladen programma moeten krijgen, waarin de focus op geletterdheid, gecijferdheid en life skills zou moeten liggen. Deze focus op taal, rekenen en burgerschap zal ons niet onbekend voorkomen.
Spectaculairder is het voornemen om de centrale examens in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs te vervangen door competentiegerichte assessments. Op dit moment bestaan examens vooral uit vragen en antwoorden, en het leren is daar dan ook erg op gericht. Wie al in Kenia geweest is, zal dat herkennen, wie voor het eerst gaat zal dat spoedig merken. Bij de nieuwe assessments zal het eerder gaan om kennis en vaardigheden, waar men in het dagelijks leven iets aan heeft. Ook in de bovenbouw wil met overgaan tot meer beroepsgerichte assessments.
In het basisonderwijs pleit men voor een meer holistische ontwikkeling, waarin in de bovenbouw ruimte moet zijn voor zelfexploratie en talentontwikkeling. Het nieuwe curriculum zou in 2018 moeten ingaan.
Als deze boeiende ontwikkeling daadwerkelijk in gang gezet gaat worden, vermoed ik dat T4T voorlopig nog meer dan uitgebreid aan de slag kan. Hopelijk met Keniaanse overheidssubsidie, maar dat lijkt me in het licht van de salarisontwikkelingen tamelijk utopisch.

Meer: http://www.standardmedia.co.ke/article/2000185286/kicd-proposes-urgent-radical-reforms-to-8-4-4

Ruud Musman

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.