Het voorgezet onderwijs vraagt ontwikkeling

Vanaf 2012 is Teachers4teachers kleinschalig in het Voortgezet Onderwijs begonnen met docentenworkshops. Sinds twee jaar bleek ook bij de teamleiders (Heads of Department in charge with academics) belangstelling voor ons werk. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkelingen en de begeleiding van docenten. In september zullen weer drie Nederlandse teamleiders met deze HOD’s aan het werk gaan. In het licht van onderstaande ontwikkelingen is dat een interessante uitdaging.

Tot voor kort was het voortgezet onderwijs in Kenia lang niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk. De Boarding School was alleen weggelegd voor hen die hoog genoeg scoorden op de KCPE-toets op de basisschool en van wie de ouders voldoende financiële middelen hadden. Daarnaast was er de Politechnical school, maar al met al stroomden maar zo’n 30%  van de leerlingen in het VO in. In de county Kwale heeft de Director of Education sinds 2013 regelmatig de resultaten van de inmiddels 106 scholen (in de sub counties Lungalunga, Msambweni, Kwale, Kinango en Samburu) voor Secondary Education gepubliceerd.

De range van de schaal is 0-12. Het gemiddelde resultaat in 2018 van 3,29 In Kwale laat zien, dat er nog flink wat challenges zijn. Uit de grafiek blijkt na een aanvankelijke stijging, een fikse daling in de resultaten tot 2017. Dit blijkt mede veroorzaakt doordat in 2017 foute examenopgaven niet gecorrigeerd waren. Landelijk heeft dat toen veel commotie veroorzaakt. Dat in 2018 een opwaartse lijn is ingezet, lijkt dan ook logisch.

 

 

 

 

Dat deze lijn bij lange na niet tot tevredenheid leidt moge duidelijk zijn, ook uit de krantenartikelen. De County Director wijt dit o.a. aan slechte motivatie (vooral bij ouders), absentie (schoolfees kunnen niet betaald worden), gebrek aan leraren en onvoldoende goutilleerde gebouwen (vooral science en mathematics scoren slecht).
Vanaf 2018 zou deze grafiek nog wel eens een flinke daling kunnen intreden, want vanaf dit jaar zijn alle leerlingen verplicht naar een Secondary School te gaan. Zij krijgen daarvoor lunch, schoolfee en uniform vergoed. Er wordt stevig op gecontroleerd.

 

 

 

 

 

Om de resultaten inzichtelijker te maken hier een overzicht van de scores, die de leerlingen in Kwale als gemiddelde van alle vakken behaalden. De hoogste score is een A (door niemand behaald) en de laagste een E. De grafiek maakt eens te meer duidelijk dat de meeste leerlingen D en D- scoren. Dat de score mager is, wordt door de stakeholders erkend. Landelijk scoort overigens ook meer dan de helft D of lager. Zij komen niet meer in aanmerking voor vervolgopleidingen. Ter vergelijking: voor een politieopleiding is minimaal D+ nodig, voor de lerarenopleiding C-. Voor een universitaire studie is minimaal C+ vereist.

 

 

Wat bij de ontwikkeling verder opvalt is vooral de toename van het aantal meisjes in het voortgezet onderwijs. Het aantal aan de eindtoets deelnemende meisjes overstijgt inmiddels het aantal jongens.

 

De toestroom van leerlingen zal komend jaar zeker toenemen en dat betekent ongetwijfeld meer verschillen tussen leerlingen in vollere klassen en dus behoefte aan differentiatie. Zowel docenten als HOD’s zullen deze uitdaging aan moeten gaan, waarbij een sparring partner als T4T zeer welkom is.

 

 

 


De organisatie van het nieuwe curriculum

Is het onderwijs nu nog georganiseerd volgens het systeem 2 jaar kleuteronderwijs, 8 jaar basisonderwijs, 4 jaar voortgezet onderwijs en 4 jaar universitair onderwijs, vanaf 2018 is er een transitie gaande naar een nieuw systeem, wat per 2021 ook het voortgezet onderwijs zal bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan zal na 2 jaar Pri Primary en 6 jaar Primary de overgang naar 3 jaar Lower Secondary plaatsvinden. Om de doorgaande lijn te bevorderen vormen de Upper Primary en de Lower Secondary een soort Middle school.  Daarna zal in nog eens 3 jaar Senior School met uitstroomprofielen worden gewerkt.

Ruud Musman

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.