Sponsoracties in Nederland, pilot curriculum van start in Kenia

Terwijl de deelnemers aan de laatste voorjaarsreis druk in de weer zijn met acties om het T4T-project te ondersteunen, gaan in op 29 mei de eerste pilots met het nieuwe curriculum in Kenia van start. Onze Nederlandse leraren ontbreekt het nog altijd niet aan creativiteit bij het bedenken van acties en waar mogelijk schuwen ze de publiciteit evenmin. Zo wist Diana Langeslag Albert Heijn te bewegen haar statiegeldactie voor T4T te bestemmen, waarmee ze het plaatselijke blad De Schakel (Midden Delfland) wist te halen en maakte Marlies Wentink in Het Noordhollands Dagblad (Kennemerland) mooie reclame met haar sponsoractie voor de Dam-tot-Damloop.

                       

Intussen ontvangen we berichten over het implementeren van het nieuwe, meer competentiegerichte curriculum in Kenia. Hoewel ‘het veld’ (met name de vakbonden) zich grote zorgen maken over de haalbaarheid, het tempo en de financiële consequenties van dit programma, zullen op 29 mei de eerste pilots van start gaan. In elk van de 47 counties zijn door de Directors of Education 5 ECD en 5 Pimary schools geselecteerd voor deze pilot. Daarbij zijn als criteria gehanteerd: rural public, rural private, urban private, urban public and special needs schools. In deze trial gaat men uit van competentiegericht leren i.p.v. het summatieve toetssysteem dat tot dusverre wordt gehanteerd.

Lees meer: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001236574/new-education-curriculum-to-take-effect-in-may

Eisen aan ouders
Van ouders wordt een liefdevolle verzorging, voedsel en onderdak als minimum verwacht. Daarnaast een pro-actieve houding als er signalen zijn die op beperkingen wijzen, maar ook een veilige en gezonde omgeving om kinderen te stimuleren tot creativiteit en innovatie. Ouders worden ook geacht verantwoordelijk te zijn voor de zelfredzaamheid (zindelijkheid, wassen, eten, aankleden, etiquette e.d.) en om de taalontwikkeling te bevorderen mogen ze ook het aanvankelijk lezen bevorderen door o.a. voor te lezen.
Waarschijnlijk is men even voorbij gegaan aan het tamelijk grote aantal analfabeten in sommige gebieden.

Lees meer: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001236812/what-parents-must-do-during-new-curriculum-implementation

Ruud Musman

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.