Allemaal samen in de Roos

Een verslag van de CSO- en ECD Wards workshops

‘ Wie is er graag een Curriculum Support Officer (inspecteur)?’, vraagt Ria bij de introductie van de CSO-workshop. Wie helemaal positief is, gaat in het midden van de cirkel staan. Vijf van de negen CSO’s blijven aan de rand. Dat legt meteen wel even wat bloot. De verklaring laat niet lang op zich wachten. Al het werk wordt hen op de nek geschoven tegen een (uiteraard) een te lage vergoeding. Tijd om de cirkel van invloed en betrokkenheid van Covey er maar eens bij te pakken, voodat de bijeenkomst een klaagfestival wordt. Bij de vraag op welke factoren beïnvloedbaar zijn, wordt de workload als voornaamste genoemd. Dat geeft ons een indicatie voor het programma van vanmiddag, want we willen vooral flexibel en vraaggestuurd opereren.  De CSO’s een belangrijke schakel bij ons werk in Kwale. Dat geldt ook voor de ECD Ward Officers (ward=wijk), die over de pri primary schools gaan. Zij zijn in groten getale op komen draven en aanmerkelijk positiever over hun werk. In februari heeft Ria met hen een observatieformulier ontworpen om klassenbezoeken te doen. Dat moest nog wel even afgemaakt worden. Een vlaag van westers denken maakte, dat we hoopten dat dat inmiddels gebeurd was, maar dat gaat dus vandaag gebeuren. Hoewel we het document van 7 naar 4 pagina’s hebben kunnen terugbrengen (met dank aan lettertype 9), blijven het toch een flink aantal items. In beide gevallen wordt dus de vraag: ‘Hoe kunnen we onze schoolbezoeken zo effectief mogelijk benutten, waar bij effectief betekent ‘een maximale ontwikkeling van leraar en leerling met een minimale tijdsbesteding voor de officer’. Samen komen we tot een paar bruikbare ideeën:

1. Focus bij het observatie-instrument op de punten, die in het vorige gesprek door de leraar als kansrijke verbeteringen zijn aangemerkt en doe wat het vorige trimester al goed was snel af. Een vergelijking ter info:

Early Child Development                      Primary schools
Documenten                                                     Introductie en lesorganisatie
Lesontwikkeling                                               Lesinhoud
Persoonlijke presentatie                                 Methoden en technieken
Lesmaterialen                                                  Betrokkenheid en communicatie
Leeromgeving                                                  Klassenmanagement
Klassenmanagement

2. Maak de rol en taken van een head teacher duidelijk
3. Werk in clusters i..p.v. overal altijd naar toe te gaan
5. Differentieer tussen head teachers (sommigen hebben weinig support nodig, anderen meer. Niet iedereen heeft evenveel bezoeken nodig. Soms kan het telefonisch)
6. Laat head teachers de documenten bengen, i.p.v. ze te halen.

Zo, dat geeft alvast wat concrete handvatten.

Leary

 

Om de directeuren met hun verschillende (on)hebbelijkheden op een effectieve, professionele manier te benaderen gaan we aan de slag met de Roos van Leary. Natuurlijk doen we dat interactief. In de benen dus. We maken de roos op de grond, zodat de verschillende posities lijfelijk kunnen worden ingenomen. ‘Waar zetten jullie jezelf neer als je een school bezoekt?’ Allemaal samen was het resultaat (openingsfoto). ‘En waar zien de head teachers jullie meestal?’ Ze beseffen maar al te goed, dat dat een tegenpositie is. ‘Some of them jump out of the window or are sick when we come.’In een aantal rollenspellen ontdekken ze hoe ze veschillende typen head teachers effectiever kunnen benaderen, zodat er echt een samensituatie ontstaat. Het gaat tenslotte om comminicatie op relatieniveau. De ervaren Ward officer Hassan voelt zich kennelijk op zijn gemak. Hij vraagt: ‘Wat doe ik nu als ik het kantoor van een head teachers binnenkom en hij gaat gewoon door met bellen?’ Einice wil de situatie wel uitspelen. Binnen no time heeft zij zijn aandacht en legt hij zijn telefoon neer. ‘Ja, dat komt omdat het een vrouw is”, horen we uit de groep. Zo werkt dat dus (ook hier). Uiteraard laten we het ook een man proberen. Met weliswaar andere charmes, lukt het hem ook. Vragen stellen en belangstelling tonen, lijken de toverwoorden.

 

Ruud Musman

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.