Ambities en aanhakers

Het is weer even wennen, nieuwe deelnemers werven voor de voorjaarsreis. Naweeën van corona en lerarentekorten beïnvloeden soms de ruimte om te denken aan iets onvergetelijks als meegaan met Teachers4teachers naar Kenia. Toch begint het aantal ‘aanhakers’ gelukkig te stijgen. Tijdens onze informatieochtend op 21 mei begon het enthousiasme tenminste al flink te borrelen. ‘Ik wil beslist mee’ en ‘Wat een bevlogen mensen’ waren bemoedigende reacties. Ook na deze ochtend blijken er nog potentiële aanhakers te zijn. Sommige besturen zijn wat later met het verspreiden van onze informatie of zijn al voldoende bekend met het inschrijvingstraject. Natuurlijk is er ook nu nog ruimte om je aan te melden en informatie aan te vragen bij lysannekapiteijn@teachers4teachers.nl.

En omdat er ook al leraren interesse getoond hebben voor de voorjaarsreis in 2023 hierbij vast de data: 16-26 februari 2023.

Ambities
Zoals het een goede organisatie betaamt, heeft ook Teachers4teachers een strategisch beleidsplan voor 4 jaar. Daarin worden missie, visie en ambities verwoord. Op 17 mei heeft het bestuur zich gebogen over wat er van de ambities uit het beleidsplan 2018-2022 terecht is gekomen en welke we voor de komende 4 jaar zullen formuleren. Uiteraard schakelde onze directeur Francis Nzai daar via Zoom ook bij aan.
Wat betreft de resultaten heeft de Covid-pandemie ons enerzijds enorm parten gespeeld, we konden er immer niet naar toe. Anderzijds heeft onze fysieke afwezigheid het eigenaarschap van onze projecten steeds meer in Keniaanse handen gelegd.

– Zo wordt de schoolleidersopleiding al helemaal door Keniaanse trainers gegeven. Onze ambities voor dit project zijn dan ook om ook de inhoudelijke ontwikkeling en organisatie (beoordelen, aanmelden, selecteren) mede in handen van de trainers te leggen.
– Voor de workshops aan leraren, schoolleiders en specialisten waren we net voor de crisis begonnen met het trainen van workshopleiders. In onze afwezigheid, maar met enige ondersteuning op afstand, hebben ze het zelf ter hand genomen en met behoorlijk succes workshops gegeven. Daardoor bleef de T4T-vlam branden. Onze ambitie is om steeds meer Keniaanse workshopleiders het werk te laten overnemen en daartoe zijn criteria opgesteld met op hun verzoek uiteindelijk een assessment en certificaat. Bij onze najaarsbijeenkomst in 2021 bleek de belangstelling en het vertrouwen in een succesvol traject al enorm groot.
– Inhoudelijk zullen we binnen deze projecten blijven inspelen op de behoeften van onze Keniaanse collega’s. Daarin zullen de mogelijkheden binnen de leekrachtcompetentie ‘creativity in teaching’ en de ontwikkelingen binnen het competentiegerichte curriculum ongetwijfeld een grote rol spelen.
– Naast de inhoudelijke ontwikkeling kennen we natuurlijk ook de bestuurlijk-organisatorische. In de afgelopen jaren heeft Francis al een flinke stap gezet door het instellen van teamleiders voor de projecten. Zij nemen het voortouw bij het organiseren van voorbereidingen voor de workshopleiders. Voor de komende 4 jaar staat een uitbreiding van het bestuur met iemand uit de sector onderwijsbestuurders op het programma. Onder de noemer ‘Shift the power’ willen we ook op dit terrein het eigenaarschap bij onze Keniaanse collega’s brengen. Omdat financieel eigenaarschap waarschijnlijk de grootste uitdaging zal zijn, wil het Keniaanse bestuur een speciale promotiegroep, bestaande uit een bestuurslid en enkele invloedrijke personen uit de locale gemeenschap, in het leven roepen.

Kortom: stilstaan is er niet bij. Volgende maand zal ons nieuwe Strategisch Beleidsplan afgerond zijn en geplaatst worden.

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.