Christel schenkt via kinderen en mutaties in bestuur

Christel Ermers, buitengewoon gewaardeerde coach bij de schoolleidersopleiding van T4T, neemt op een speciale manier afscheid van haar school, basisschool Edith Stein in Zijtaart. Door ieder kind van haar school symbolisch  1 euro te schenken draagt zij met de volgende tekst 147 euro bij aan T4T:

Niet voor alle kinderen in de wereld is het ontvangen van onderwijs een vanzelfsprekendheid. Ik heb ervoor gekozen een bedrag van €146,00 te schenken aan de stichting Teachers 4 Teachers. Deze stichting zet zich in voor het onderwijs in Kenia. Met deze stichting ben ik een aantal keren in Kenia geweest om scholen te bezoeken en samen met de leraren en directeuren daar te leren met en van elkaar. Ik draag deze stichting een warm hart toe. Met het bedrag kan een leerkracht worden opgeleid en daar kunnen weer heel veel kinderen van profiteren!

Geweldig bedankt, Christel.

Bestuursmutaties

Intussen hebben er per 1 juli enkele mutaties in het bestuur plaatsgevonden. Na het afscheid van Mia Mollee als voorzitter, heeft ook  Chris van Meurs besloten met zijn T4T-bestuurswerk te stoppen. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdragen de afgelopen jaren. Chris was de grote initiator van het toevoegen van het voortgezet onderwijs bij de al bestaande T4T-projecten voor het basisonderwijs. Samen met Lysanne heeft hij daar het nodige pionierswerk voor verricht.

Als nieuwe bestuursleden zijn Michiel Leijser en Ruud Musman benaderd. Beiden hebben ingestemd. Michiel is bij veel T4T-gangers bekend als coach en assessor bij de schoolleidersopleiding en gaat in september als opleider aan de slag. Ruud wordt al jaren ingezet als begeleider van de leerkrachten, coach bij de schoolleidersopleiding, trainer bij de Curriculum Support Officers en sinds maart j.l. als trainer van de coaches in opleiding. Het bestuur voelt zich versterkt met hun toetreding.

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.