Netwerkbijeenkomsten

In 2008 breidde het project van T4T zich uit naar alle ruim 300 scholen in Kwale County, een gebied dat qua oppervlakte eenvijfde van Nederland is. Het gebied is verdeeld in 3 districten en 14 zones met gemiddeld bijna 30 scholen. Tijdens het jaarlijkse contact met de regionale overheid kreeg T4T in 2010 het verzoek om ook de onderwijsinspecteurs (elke zone heeft een onderwijsinspecteur) bij het project te betrekken. Zo ontwikkelde zich het netwerk van onderwijsinspecteurs (Zone Education Officers) en twee vaste T4T-trainers dat 2 keer per jaar bij elkaar kwam. In het begin afwachtend (7 van de 14 inspecteurs), maar naarmate de relatie sterker werd en de opbrengst concreter, bezochten steeds meer inspecteurs het netwerk. In de laatste workshop in maart 2014 hebben de 14 inspecteurs een door hen zelf ontwikkelde kwaliteitsmonitor in de praktijk gebracht, gebaseerd op een coachende methode voor ondersteunen van schooldirecteuren bij het verbeteren van de kwaliteit. Het netwerk heeft inmiddels uit haar midden een voorzitter gekozen, het organiseert zelf gedurende het jaar bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen. T4T is een vaste gast in deze bijeenkomst tijdens het halfjaarlijkse bezoek. Sinds 2016 hebben deze inspecteurs een nieuwe functie als Curriculum Support Officers. In deze hoedanigheid spelen ze een rol in het beoordelen van het functioneren en van de ontwikkeling van leraren en schoolleiders, aangeduid als de ‘TPAD’  (Teachers Performance Appraisal and Development). Voor de ondersteuning van de invoering en uitwerking van TPAD werkt T4T samen met de overheid van de County.